Idrettsforeningen

Regler & logoer

Regler & logoer

 

 


Regler for bruk av vår logo

 

 

Vi tilhører en idrettsforening rik på historie og tradisjoner – en forening med logo og farger vi er stolte av! Vår flotte logo er en av Norges mest kjente og kjære. Men dessverre er den da også gjenstand for missbruk. For å ivareta vår logo så er den juridisk varemerkebeskyttet (nr. 191140), samt underlagt strenge regler som alle må følge.

 

 

All intern bruk av vår logo skal godkjennes av markedsansvarlige / leder i den respektive klubben før iverksettelse.

All ekstern kommersiell bruk av vår logo skal godkjennes før iverksettelse. Det betyr i praksis at dersom noen ønsker å bruke vår logo på noe som skal selges eller omsettes, så skal det først inngås en skriftlig avtale om dette med leder i Vålerenga Sjappa. (frode@sjappa.net) Dette gjelder for samtlige varer og tjenester.

 

Vålerengas logo har stor kommersiell verdi og gjennom rettighetsavtaler tilfører den våre lag viktige økonomiske midler. Det betyr at misbruk vår logo og tap rettighetsinntekter er å regne som tyveri fra Vålerenga! Overtredelse vil medføre straffeforfølgelse.

 

 

 

Vår logo

(Fra merkevaredokumentet, som er godkjent og forankret i Vålerengens Idrettsforening og i de respektive klubbenes styrer, og gjelder således alle bredde - og elitelag i Vålerenga)  

 

4.1          Bruk av våre farger og vår logo

Vålerengens Idrettsforenings farger er blått, hvitt og rødt.

Foreningens logo er en elipse med Idretssforeningens initialer VIF, der forholdet mellom storakse og lilleakse er 1,72. 

VIF - logoen er registrert varemerke nummer: 191140.

Logovariantene som er angitt her er de eneste tillatte, og det er ikke under noen omstendighet lov å endre på noen av disse. Vår logo skal alltid fremstå klart og tydelig, og den skal være ”helten” i budskapet.

 

4.2          Generell bruk

VIF - logoen skal kun brukes etter gitte retningslinjer godkjent i Vålerengens Idrettsforening.

 

4.3          Kommersiell bruk av logo

All bruk av logo (også elektronisk) i forbindelse med annonser, media, reklame, pins, profilering av samarbeidspartnere og/eller sponsorer, etc., skal godkjennes av markedsansvarlig / leder i den klubben det gjelder, og av leder i Vålerenga Sjappa, i henhold til gitte retningslinjer.

 

4.4          Bruk av logo på trykksaker

All bruk av logo på trykksaker (visittkort, brevark, konvolutter ol.) skal godkjennes av markedsansvarlige / leder i den respektive klubben.

 

4.5          Spillerdrakt

Spillerdrakter for elitelagene bærer tradisjonell logo i farger, uten spesifisert idrettsgren eller Vålerenga Mot Rasisme. Aldersbestemte lag kan bruke Vålerenga Mot Rasisme under den tradisjonelle logoen i farger. Idrettsgrenen under logoen brukes aldri på spillerdrakten.

 

4.6          Bruk av logo på tekstiler

All bruk av logo på tekstiler eller annet utstyr skal godkjennes av markedsansvarlige / leder i de respektive klubbene.

 

4.7          Logo på supporterutstyr

Alt supporterutstyr skal hovedsakelig påføres tradisjonell logo i farger, (uten idrettsgren eller Vålerenga Mot Rasisme). Unntak kan forekomme dersom man gjør kampanjer mot enkeltidretter.

 

4.8          Tvist, mislighold ol.

Tvist, mislighold eller ulovlig bruk av VIF-logoen behandles av leder i Vålerengens Idrettsforening.

 

 

Trykk og produksjon

Logo og farger er en grunnleggende del av klubbens

identitet og ansikt utad, og må derfor behandles deretter.

De ulike logovariantene kan lastes ned her på denne nettsiden.

Logoene kan kun brukes som angitt.

 

VIF blå: 

Pantone: Blue 072

4 farger: 100% cyan / 80% magenta 

 

VIF rød:

Pantone: Red 485

4 farger: 100% magenta / 100% gul

 

Når det ikke trykkes i farger skal bare helt hvitt og helt sort benyttes.

Det betyr at f.eks. en grå rastertone i logoen ikke er tillatt.

Trykkmetoder som benytter andre fargesystemer skal ha Pantone-fargene  som utgangspunktet for fargevalget.

I den grad det er mulig er det viktig at dette standardiseres.

Dette gjelder også tekstiler.

 

Merk! Ved trykk på tekstiler kan de oppgitte pantonefargene bli feil, ved at rødfargen kan grense mot oransje og blåfargen mot lilla. Sørg alltid for å godkjenne prøvetrykk av logoen vår på forhånd, slik at vi unngår å oppleve vår kjære logo i feil farger!

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift