Idrettsforeningen

Merkevareplattform

Merkevareplattform

  

Merkevareplattformen; vår identitet.

 

 Kjære Vålerengatilhenger

Dette handler om Vålerengas identitet, hvordan vi bør fremstå og riktig bruk av vår logo. Som en manual vil den kunne gi deg nyttig informasjon og rettledning i ditt daglige virke for klubben.

 

Vi tilhører en idrettsforening rik på historie og tradisjoner – en forening med logo og farger vi er stolte av. Vålerenga skaper sterke følelser, vi får mye oppmerksomhet og stor dekning i media. Vi ønsker ikke klubben vår i vanry. Derfor er det viktig med en etisk plattform, og vi ber deg om å forholde deg til dette dokumentet. Innholdet og retningslinjene er godkjent og forankret i Vålerengens Idrettsforening (VIF) og i de respektive klubbenes styrer, og gjelder således alle bredde - og elitelag i Vålerenga.

 

Vennlig hilsen

Vålerengens Idrettsforening 

 

(Oppdatert 2014) 

 

 

Innhold i Merkevareplattformen

 

1.0                          Grunnlaget                                                                                                                       

                1.1          Dokumentets motiv                                                                                                         

                1.2          Underliggende klubber                                                                                  

                1.3          Hva er en merkevare?                                                                                    

                1.4          Merkevaren Vålerenga                                                                    

                1.5          Hvorfor er dette viktig for oss?                                                                       

                1.6          Hva med sportslige resultater?                                                                    

                1.7          Hva er din rolle?                                                                                               

 

2.0                          Beskrivelser                                                                                                                    

                2.1          Hvor kommer vi fra?                                                                                                        

                2.2          Hvem er vi?                                                                                                                       

                2.3          Hva er vi?                                                                                                                          

                2.4          Hvem er Vålerengens Idrettsforening til for?                                             

                2.5          Hva er vår visjon?                                                                                                            

                2.6          Hva er Vålerenga som de andre klubbene ikke er?                                 

                2.7          Hvilke følelser skal vi skape?                                                                        

                2.8          Hvilke verdier skal vi stå for?                                                                         

                2.9          Hvilke holdninger skal vi representere?                                                     

 

3.0                          Markedsføring                                                                                                 

                3.1          Bilder og stemning                                                                                                         

                3.2          Livsstil og miljø                                                                                                

                3.3          Eksempler på minner                                                                                                    

                3.4          Personer vi husker                                                                                                          

                3.5          Hva Vålerenga ikke ønsker å bli assosiert med                                       

                3.6          Målgruppe for markedsføring                                                                        

                3.7          Hvordan skal vi snakke?                                                                                

               

4.0                          Logo                                                                                                                                   

                4.1          Bruk av våre farger og logo                                                                                            

                4.2          Generell bruk                                                                                                                   

                4.3          Kommersiell bruk av logo                                                                                             

                4.4          Bruk av logo på trykksaker                                                                                             

                4.5          Spillerdrakt                                                                                                                       

                4.6          Bruk av logo på tekstiler                                                                                 

                4.7          Logo på supporterutstyr                                                                                 

                4.8          Tvist, mislighold, ulovlig bruk                                                                        

 

5.0                          Endringer i merkevareplattformen                                                            

                5.1          Endringer                                                                                                                          

 

 

 

1.0 Grunnlaget

 

1.1          Dokumentets motiv:

Dokumentets hensikt er å bidra til å ivareta vår identitet og vår profil. Det er ment som en hjelp og rettledning for alle som er i eller er i tilknytning til Vålerenga, herunder ledere, trenere, tillitsvalgte, etc. Dokumentet er godkjent og forankret i Vålerengens Idrettsforening og i de respektive klubbenes styre. 

 

Dokumentet er utformet som et overordnet kompendium gjeldende for samtlige klubber i foreningen. Vi ønsker å sikre at alle som gjør hevd på at de er en del av klubben og som i en eller annet sammenheng bruker navnet VIF eller Vålerengens Idrettsforening, følger disse overordnede retningslinjer i forhold til klubbens identitet og klubbens profil.

 

 

1.2          Underliggende klubber:

Vålerengens Idrettsforening består av ni underliggende klubber:

·          Vålerenga Fotball

·          Vålerenga Fotball elite

·          Vålerenga Ishockey

·          Vålerenga Ishockey elite

·          Vålerenga Håndball

·          Vålerenga Amerikansk Fotball

·          Vålerenga Innebandy

·          Vålerenga Basket

·          Vålerenga Ski

 

 

1.3          Hva er en merkevare?

”En merkevare er et sett med assosiasjoner og verdier som kan registreres hos potensielle interessenter. Det er produkter og/eller tjenester, ved hjelp av navn, symbol, design eller logo.” (Kilde: Orklas Merkevareskole)

 

Eksempler på kjente merkevarer er Coca-Cola, Levis, Kvikk Lunsj, Ford, Harley Davidson og lignende. En merkevare kan også være idrettsklubber som Liverpool, New York Rangers og selvfølgelig Vålerenga!

 

 

1.4          Merkevaren Vålerenga:

VIF som merkevare er hva folk mener om oss og hvilke verdier de tillegger oss. Merkevaren er rett og slett vårt gode navn og rykte hos alle personer i og rundt foreningen.

Det vil si hos spillere, trenere, støtteapparat, medlemmer, ansatte, publikum, supportere, investorer, sponsorer, samarbeidspartnere, presse, innbyggerne i Oslo, motstandere, osv.

 

Siden det handler om assosiasjoner og hva folk mener - og hvilke verdier de tillegger oss, skapes, vedlikeholdes og bygges vår merkevare i praksis hver eneste gang man er i en eller annen form for kontakt med VIF. Det betyr samtidig at vår merkevare kan brytes ned og vannes ut dersom vi ikke tar vare på vår identitet, våre verdier og vårt gode navn og rykte!

Og det er det din og min jobb å passe på!

 

VIF som merkevare er meget sterk, kanskje er den en av de virkelig sterke merkevarer i Norge. Med foreningens historikk datert helt tilbake fra 1913, vår profil og med alt som har skjedd på godt og vondt i årene som har gått, så vet alle hva Vålerenga står for. Alle har en eller annen oppfatning av foreningen, det være seg positiv eller negativ. Foreningen får fantastisk mye oppmerksomhet og har en stor plass i folks bevissthet.

 

Det er denne ”plassen i folks bevissthet” vi berører når vi snakker om merkevaren VIF. Hva foreningen betyr for den enkelte er helt individuelt. Fra de som kun vet om oss, til de som holder med oss, til de som er virkelige tilhengere. Det er sjelden en bruker av en merkevare er villig til å tatovere selve logoen på kroppen. Vålerenga er en slik merkevare, og det skal vi ha respekt for.

 

Foreningens historie går som kjent helt tilbake fra 1913, og siden den gang har Vålerenga bygget sin merkevare. Merkevarebygging i praksis er langsiktig og konsistent arbeid, og det krever at alle impliserte lojalt retter seg etter foreningens overordnede verdier, holdninger og profil.

 


1.5          Hvorfor er dette viktig for oss?

Merkevaren representerer Vålerengens Idrettsforenings identitet, og den bidrar til gjenkjennelse, samhold og til å styrke klubbene. Det bidrar til å ta vare på deler av vår kultur og historie, og den gir retningslinjer for å videreføre klubbens identitet til nye ansatte/involverte. Vi sikrer samtidig riktig bruk av vår logo og gir generelle føringer for markedsføringen.

 

En sterk merkevare er et ikon som representerer slagkraft og stolthet. Det kan bidra til at klubben blir mer attraktiv for gamle og nye medlemmer og tilhengere, samarbeidspartnere og investorer. Vålerengas identitet må kunne fremstå som sterk og helhetlig. 

 

En sterk merkevare gjør kommunikasjonen enklere og den kan både inspirere, motivere og være en kilde til verdiskapning og lønnsomhet.

 

 

1.6          Hva med sportslige resultater?

En sterk merkevare representerer kvalitet. Her er det viktig å forstå at dette er assosiasjoner, opplevelser og minner, og ikke nødvendigvis hvilken divisjon laget spiller i. Et lag kan faktisk ha gode sportslige resultater, men et forferdelig dårlig navn og rykte. Vålerenga derimot, skal representere verdier og holdninger folk virkelig ønsker å assosiere seg med. Vi skal ikke være avhengig av seier eller tap, tabellposisjon eller divisjon, men bygge vår merkevare på kvalitet, positive assosiasjoner og gode minner. (Men selvfølgelig er det ønskelig med gode sportslige resultater også!)

 

 

1.7          Hva er din rolle?

Gjennom din funksjon bidrar du til å bygge VIF som merkevare. Du er en viktig kulturbærer som tar vare på vårt gode navn og rykte gjennom hvordan du fremstår, hva du sier og hva du gjør. Vi må alle tenke over dette når vi møter lagkamerater og motstandere, foreldre, medlemmer, samarbeidspartnere, publikum, media og andre. 

 

 

2.0 Beskrivelser:

 

2.1          Hvor kommer vi fra?

Klubbens historie går helt tilbake til fotballklubben Spark som ble stiftet på Vaalerengen i 1898. Dette var forløperen til Idrettslaget Spring som ble stiftet 29.juli 1913 og som senere endret navn til Vaalerengens Idrættsforening. (Kilde: Vålerenga historielag)

 

 

2.2          Hvem er vi?

Vi er en idrettsforening fra Oslo øst med medlemmer i alle aldere, fra begge kjønn og fra mange ulike kulturer. Vi representerer mangfoldet av idrettsinteresserte innbyggere i Oslo, hvor mange er innflyttere til hovedstaden. Historisk regnes klubben som den første med stor publikumsappell. 7000 tilskuere så Vålerengas første kretskamp i fotball som A-klubb i 1922. Dagbladet skrev allerede samme år om kamphumør, sydlandsk stemning og tilhengere som setter farge på arrangementene. En tradisjon som er videreført i Klanen - en viktig ressurs og støttespiller for klubbene.

 

 

2.3          Hva er vi? 

Vi er en idrettsforening i Oslo med de respektive klubbene Fotball, Ishockey, Håndball, Innebandy, Amerikansk fotball, Basketball og Ski. Vi står for både bredde- og toppidrett.

 

 

2.4          Hvem er vi til for?

Vi er til for alle idrettsinteresserte uansett om du er gammel eller ung, jente eller gutt, rik eller fattig, homofil eller heterofil, religiøs eller ateist. Uansett hvor du kommer fra vil vi at du skal ha Vålerenga i ditt hjerte!

 

 

2.5               Hva er vår visjon?

 

·          ”Vålerenga i våre hjerter”.

 

 

2.6               Hva er Vålerenga som de andre klubbene ikke er?

 

·          Vi er hele Oslos lag, med base i Oslo Øst.

 

 

2.7               Hvilke følelser skal vi skape?  

2.8                

·          Vålerenga – Oslos stolthet!

 

 

2.9               Hvilke verdier står vi for?

Vi skal stå for sunn idrett og positiv fritid.

Vi skal være:

·          åpne

·          ærlige

·          folkelige

·          sosiale

 

 

2.9          Hvilke holdninger skal vi representere?

Våre holdninger er antirasistiske, inkluderende, rause og kameratslige.

Samtidig skal vi representere profesjonelle og offensive holdninger.

Vi er Oslos stolthet!

 

 

3.0 Markedsføring

 

Dette dokumentet kan også brukes som veiledning i kommunikasjonsutforming. I den forbindelse kan det være aktuelt å formidle assosiasjoner, målgrupper, hvordan vi ønsker å snakke til målgruppen og ikke minst retningslinjer ved bruk av logo.

 

 

3.1          Bilder og stemning:

Det er barn, ungdom og voksne i Vålerengadrakt som viser idrettsglede, samhold og tilhørighet. Det er stolthet og flagg, spenning og seiersglede, fortvilelse og sorg, og massevis av sjarm og humor. Det er et fargerikt publikum som sprudler, fulle tribuner og enorm stemning. Det er Vålerengasanger, Klanen og positiv supporterkultur.

 

 

3.2          Livsstil og miljø:

Vår livsstil er forbundet med gode venner og kamerater, den er avslappet, urban og bohempreget, samtidig som at den til tider kan være litt røff og turbulent. Vårt miljø er antirasistisk, sosialt og inkluderende, med samhold og vennskap over generasjoner. Det er preget av mye frisk humor og en sterk lojalitet til foreningen.

 

 

3.3          Eksempler på minner:

Minnene om Vålerenga er mange og personlige. For å gi uttrykk for viktigheten av minner som visuelle beskrivelser, vil vi her nevne noen få: Fotballkamper på Bislet, ishockeykamper på Jordal med far, opprykk, nedrykk, Cupfinalene i 1980, 1997, 2002 og 2008, Seriemester i 2005 hvor det kom 20.000 på Rådhusplassen, NM-gull i 2007 på Jordal Amfi (”bøtte nr. 26”), et jublende publikum som ikke vil gå hjem, og glade unger på Norway Cup.

 

 

3.4          Personer vi husker:

Persongalleriet i Vålerenga er meget stort, og alle kan ikke nevnes. Likevel er det viktig å nevne noen, da disse fremstår som viktige kulturbærere for klubben. Personene fremkaller mange minner og assosiasjoner, noe vi gjerne ønsker å kommunisere. Det er delt ut klengenavn, og mange profiler har blitt utviklet i Vålerenga: Tippen, Bruno, Hengern, Bonden, Snappern, Panzer, Fossern, Donald, Jimmern, Bjølle og Totto for å nevne noen. Vi har også hatt riktig store stjerner som John Carew, Kjetil Rekdal, Ronny Johnsen og Espen ”Shampo” Knutsen!

 

 

3.5          Hva Vålerenga ikke ønsker å bli assosiert med:

Absolutt ikke rasisme, ny-nazisme eller vold. Vi ønsker heller ikke at foreningen skal bli assosiert med uoverensstemmelser, ustabilitet og negativ personfokusering.

 

 

3.6          Målgruppe for markedsføring:

Overordnet kan målgruppen beskrives som alle idrettsinteresserte i Oslo. En mer spesifikk beskrivelse av målgruppen må gis situasjonsbestemt i forhold til hva man ønsker å oppnå, avhengig av idrettsgren. Hver klubb kan selv definerer dette, etter behov.

 

Som en pekepinn ift. markedsføring av fotball og ishockey på elitenivå for menn, kan vi gi et mentalt bilde av personen vi skal kommunisere til: Han er mann, 29 år, bor på Haugerud, samboer (nylig), jobber som montør, tjener litt over middels, aktiv og glad i idrett. Han er urban og sosialt engasjert. Han bruker hva Oslo har å tilby i form av kinoer, caféer, puber og klubber, når det måtte passe han. Han leser VG, ser på sporten på TV.     

 

 

3.7          Hvordan skal vi snakke:

Vi skal være kjappe i replikken med en god porsjon humor. Vi bør uttrykke oss i høflige ordlag og samtidig ha selvironi. Vi kan være litt breiale, som i praksis betyr ”litt stor i kjeften med glimt i øyet”. Det gjør at vi kan bruke et språk som er frodig.

 

Vi må anta at Oslo-gutter har en variert kulturell eller etnisk bakgrunn. De kan være innflyttere fra andre steder i Norge eller verden. Felles er at de alle har Vålerenga i sitt hjerte.

Dette skal vi ta hensyn til, samtidig som at vi skal ta vare på vår særegenhet. Kampannonsering handler i tillegg til ren informasjon ofte om ”oss mot dem”. Vi må greie å mane til kamp med stil og teft, slik at publikum trekker til våre kamper. Markedsføringen må ikke fornærme folk, samtidig som den ikke må miste brodden.

 

 

 

 

4.0       VIF logo

 

4.1          Bruk av våre farger og vår logo

Vålerengens Idrettsforenings farger er blått, hvitt og rødt.

VIF - logoen er registrert varemerke nummer: 191140.

Logovariantene som er angitt her er de eneste tillatte, og det er ikke under noen omstendighet lov å endre på noen av disse. Vår logo skal alltid fremstå klart og tydelig, og den skal være ”helten” i budskapet.

 

4.2          Generell bruk

VIF - logoen skal kun brukes etter gitte retningslinjer godkjent i Vålerengens Idrettsforening.

 

4.3          Kommersiell bruk av logo

All bruk av logo (også elektronisk) i forbindelse med annonser, media, reklame, pins, profilering av samarbeidspartnere og/eller sponsorer, etc., skal godkjennes av markedsansvarlig / leder i den klubben det gjelder, og av leder i Vålerenga Sjappa, i henhold til gitte retningslinjer.

 

4.4          Bruk av logo på trykksaker

All bruk av logo på trykksaker (visittkort, brevark, konvolutter ol.) skal godkjennes av markedsansvarlige / leder i den respektive klubben.

 

4.5          Spillerdrakt

Spillerdrakter for elitelagene bærer tradisjonell logo i farger, uten spesifisert idrettsgren eller Vålerenga Mot Rasisme. Aldersbestemte lag kan bruke Vålerenga Mot Rasisme under den tradisjonelle logoen i farger. Idrettsgrenen under logoen brukes aldri på spillerdrakten.

 

4.6          Bruk av logo på tekstiler

All bruk av logo på tekstiler eller annet utstyr skal godkjennes av markedsansvarlige / leder i de respektive klubbene.

 

4.7          Logo på supporterutstyr

Alt supporterutstyr skal hovedsakelig påføres tradisjonell logo i farger, (uten idrettsgren eller Vålerenga Mot Rasisme). Unntak kan forekomme dersom man gjør kampanjer mot enkeltidretter.

 

4.8          Tvist, mislighold ol.

Tvist, mislighold eller ulovlig bruk av VIF-logoen behandles av leder i Vålerengens Idrettsforening.

.

 

 

 

5.0 Endringer i merkevareplattformen

 

5.1 Endringer

Alle endringer i denne merkevareplattformen skal godkjennes merkevaregruppa i V.I.F. bestående av representanter fra samtlige idrettsgrener innenfor Vålerengens idrettsforening, samt leder i Vålerengens idrettsforening.

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift