Idrettsforeningen

Vålerengens Idrettsforenings Aldermannsliga

Vålerengens Idrettsforenings Aldermannsliga

VIF hadde allerede eksistert i 18 år da Georg Larsen, den 29. april 1931, la fram forslag om å etablere en aldermannsliga i klubben.

Hensikten var å vedlikeholde interessen for VIF blant de eldre medlemmene.
2. juli 1931 ble Aldermannsligaen stiftet på Østmarksetra.
Aldermannsligaens formål er å opprettholde og videreutvikle det sosiale miljøet i ligaen gjennom medlemsmøter og andre sosiale fellesaktiviteter,
og å inspirere medlemmene til å vise engasjement, omtanke og omsorg for hverandre.
Aldermannsligaen bidrar til å synliggjøre ligaens og Vålerengens Idrettsforenings tradisjoner og foreningens og klubbenes positive verdier.
Medlemmene støtter også det frivillige idrettsarbeidet i de respektive klubbene tilsluttet Vålerengens Idrettsforening.
 
Vålerengens Idrettsforenings Aldermannsliga har for tiden 147 medlemmer i alderen fra 44 til 92 år.
Yngste medlem er Freddy dos Santos og eldste er Bjarne Bamse Hansen.
Jan Hellerud, fra 1974, og broren hans, Terje Henger'n Hellerud, fra 1976, er de to som har vært medlem lengst.
 

Medlemskap:

Krav til medlemskap i Vålerengens Idrettsforenings Aldermannsliga finnes i ligaens vedtekter.
Medlemmer må først og fremst ha vært medlem i Vålerengens Idrettsforening i minst fem år og dessuten være medlem i én av klubbene i foreningen.
Du må være 35 år eller eldre og tillegg er det et krav at medlemmer skal ha vist interesse for arbeidet i ett av lagene og ha vært aktiv deltaker i VIF
som spiller, trener, ansatt eller med i støtteapparatet for øvrig gjennom flere år.
Nye medlemmer tas opp to ganger i året etter søknad. Søknadene leveres på eget skjema der bakgrunnen for medlemskapet beskrives.
Søknaden må være anbefalt av minst ett medlem, og skal godkjennes av et medlemsmøte etter vurdering av ligastyret før opptak.
Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til et av styremedlemmene, se nedenfor.
I spesielle tilfeller kan kandidater uten nødvendig bakgrunnshistorie i VIF, etter forslag fra minst to medlemmer, bli tatt opp i Aldermannsligaen.
Forslaget må begrunnes skriftlig til styret, deretter gir ligastyret gir sin innstilling til medlemsmøtet.
Det forutsettes at kandidaten er medlem av VIF før opptak.
 

Medlemsarrangementer:

Aldermannsligaen i Vålerenga har vanligvis ett formelt møte i måneden, som regel på Brakka på Valle.
Når ferietida unntas gir dette normalt åtte møter i året. Alle ligamøtene, unntatt årsmøtet og julemøtet,
avholdes onsdager fra kl.18.00 i Brakka på Valle.
Disse møtene har ofte foredragsholdere med tilknytning til Aldermannsligaens bakgrunn eller formål.
 
Årsmøtet er plassert på Brakka en fredag tidlig i mars, på grunn av tidspunktet for årsmøtet i Vålerengens Idrettsforenings.
Julemøtet holdes til vanlig første fredag i desember på et egnet sted i forhold til mengden påmeldte.
Disse to møtene tar opp nye medlemmer blant søkere som er godkjent av tidligere medlemsmøter.
Dette er også møter med servering til sterkt subsidierte priser.
 
De mer uformelle tirsdagstreffene finner sted i tidsrommet fra første tirsdag på nyåret, til første tirsdag i juli,
og deretter fra første tirsdag etter Norway Cup er over til siste tirsdag før jul.
De første deltakerne kommer rundt kl 8.30, de siste kommer omtrent når de første går.
I alt er Brakka reservert til 13.00.
I regi av 60pluss inviteres alle fremmøtte til å bli med på en times spasertur.
På tirsdagstreffene er det også servering, av kaffe, pølser, vafler, karbonadesmørbrød til overkommelige priser.
 
I tillegg arrangeres årlig Fjordcruise eller liknende, gjerne i mai, minigolfturné på Lindøya i juni,
og en flerdagstur til aktuelle reisemål rundt i Europa, noen ganger på vårparten, andre ganger utpå høsten.
Alle arrangementene leverer referater som sendes medlemmene.
 
Til det mer uformelle hører en Facebookside, kalt Vålerengens Idrettsforenings Aldermannsliga.
 

Styret i Aldermannsligaen:

Oldermann: Lasse Breen E- post: Las-bre@online.no. Mob: 908 33 573
Skattmester: Arne Haukeberg E- post: ahauken6@gmail.com Mob: 906 28 305
Skriver: Bjørn Sæterhagen E- post: Saeterh@online.no Mob: 913 21 427
Brakkerepresentant Leif Strandebø E-post: Leifs@bsy.no Mob: 901 41 617
Suppleant: Roar Andersen E-post: roar@tanga.no Mob: 901 05 740
 

Oldermenn gjennom tidene: 

1931-34   Erling Føien
1935-36   Thorbjørn Johnsrud
1936-37   Walter Dagfin Torstensen
1937-39   Erling Føien.
1939-47   Rolf Grønby
1947-51   Reidar Emanuel Olberg
1951-53   Einar Øiseth
1953-58   Erling Knudsen
1958-61   Thormod Trosterud
1961-64   Elef Kyvåg (Knutsen)
1964-78   Henry Johansen (Høgfeldt)
1978-85   Georg Hebæk
1985-87   Elef Kyvåg
1987-91   Bjørn Arnesen
1991-92   Tore Skaug
1992-94   Paul Neby
1994-99   Per Lie
1999-05   Per Knudsen
2005-10   Finn Hauger
2010-14   Truls Gerhardsen
2014-       Lasse Breen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift