Idrettsforeningen

Vålerengens Idrettsforenings Dameliga

Vålerengens Idrettsforenings Dameliga

Vålerengens Idrettsforenings Dameliga

Dameligaens formål er å være et samlingspunkt for avtroppende aktive i Vålerenga, og støtte VIF Håndball økonomisk. Vi møtes fem ganger årlig: Vår, sommer, høst og vinter, samt julemøte. Alle møtene blir holdt i "Brakka", Vålerengens IFs gamle klubbhus.   

Styret

Berit Knudsen, Leder   (94884143)          

berit_vif_knudsen@hotmail.com

 

Cathrine Lie, kasserer              

cat-tang@online.no

 

Mona Haugen, sekretær           

monahhaugen@gmail.com

 

Mona Ellefsen, styremedlem    

mimmi@muppet.no

 

Marianne Kaarud, styremedlem

 

marianne.kaarud@getmail.com  
     

Historikk

I 1946 bestemte damene i Vålerengens IF at de ikke ville være noe snauere enn herrene og deres Aldermannsliga, og etter mønster fra denne ble det besluttet å starte en Dameliga. Dette skjedde den 14. november 1946. (Kilde: Berit Lie)

 

Dameligaens formål var å støtte opp om Dameavdelingen, senere Håndballavdelingen. Dameligaen hadde også som misjon å være et samlingspunkt for tidligere aktive medlemmer, og for å holde interessen for klubben ved like. Dameligaen har også i tidligere tider sett det som sin oppgave å støtte befolkningen i bydelen – ved i flere år å dele ut julepakker til gamle i Vålerengen menighet, samt gitt pengegaver til Østmark-kapellet. Ligaen har også gitt mange gaver til Vålerengens IFs kontor og klubbhus, og ellers til jubileer i Aldermannsligaen etc. I tidligere tider var også damene kjent som ”skitanter” i klubbens enestående skiskole gjennom 13 år.

 

Dameligaen har altså sitt utspring fra Dameavdelingen/håndballavdelingen som var den eneste avdelingen i klubben som besto av bare kvinner. Håndballen ble etter hvert dominerende, slik at Dameligaens medlemmer kom fra denne idretten, samt passive tilknyttet håndballen.

 

Våre inntektskilder i dag er medlemmenes kontingent, utlodning og julemesse.Innen Dameligaen har vi ”Messegjengen” som består av medlemmer som bruker sin kreativitet til nytte for vår julemesse. Dette arbeidet foregår kontinuerlig hele året og gir oss anledning til å gi pengegaver til arbeide for barn og unge i håndballen.

 

Foruten våre faste møter, arrangerer vi utflukter og besøk til forskjellige institusjoner

som Stortinget, NRK, Akershus festning osv.

 

I dag er alle kvinnelige medlemmer i Vålerengafamilien over 33 år velkomne til å søke opptak i Dameligaen. Vi tror ikke det finnes mange dameligaer som vår innen idretten, så vi føler oss ganske unike. En ting er sikkert, vi støtter opp om hverandre, og er glade for å være en del av ”Vålerengafamilien”.

 

Ledere av Dameligaen gjennom tidene:

1946 - 49     Borghild Knudsen
1949 - 50     Else Ulriksen
1950 - 51     Randi Syvertsen
1951 - 53     Elsa Mathisen
1953 - 56     Ingertha Jensen
1956 - 57     Ingrid Strande
1957 - 74     Signe Olberg
1974 - 04     Berit Lie
2004 - 13     Evy Bjerklund
2013            Berit Knudsen

 

.

.

 

 

Les mer om Dameligaen her:

http://jarlesvifstatistikk.piczo.com/aldermannsligaendameligaen?cr=3&linkvar=000044

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift