Idrettsforeningen

Om oss

Om oss

Vålerengens Idrettsforening (VIF) er et allianseidrettslag, hvor de respektive klubbene Vålerenga Fotball, Vålerenga Fotball elite, Vålerenga Ishockey, Vålerenga Ishockey elite, Vålerenga Håndball, Vålerenga Amerikansk fotball, Vålerenga Basketball, Vålerenga Innebandy og Vålerenga Ski er tilknyttet i et forpliktende fellesskap. Alle som er medlem i en klubb i VIF-systemet, er også automatisk medlem i idrettsforeningen, og har medlemsrettigheter der, bla. stemmerett på idrettsforeningens årsmøte.

Lederne i de enkelte klubbene sitter i hovedstyret i Vålerengens idrettsforening. Idrettsforeningen har arbeidsutvalg, utvalg og komiteer som forbereder saker for styret og årsmøtet. De enkelte klubbene har egne styrer og årsmøter, samt egen økonomi.

Medlemstall Vålerengens Idrettsforening

Vålerengens Idrettsforening hadde pr. 31.12.2020 2974 medlemmer (3066 medlemmer i 2019).

Medlemstallet fordeler seg slik mellom klubbene:

Amerikansk Fotball: 147 medlemmer

Basket: 101 medlemmer

Fotball bredde: 1019 medlemmer

Fotball elite: 671 medlemmer

Håndball: 478 medlemmer

Innebandy: 201 medlemmer

Ishockey bredde: 319 medlemmer

Ishockey elite: 23 medlemmer

Ski: 15 medlemmer


Idrettsforeningen har i tillegg til klubbene to spesielle grupper som er viktig for bredden i tilbudet vårt, nemlig Aldermannsligaen og Dameligaen. Disse gruppene tar vare på tidligere aktive idrettsutøvere og støttepersonell i VIF, de bidrar til viktige arbeidsoppgaver i foreningen, bla. som aktive deltakere i ulike utvalg osv. og de holder tempoet oppe for medlemmer og støttepersonell som ikke lenger driver på konkurransenivå.

VIF er norgesmester i norgesmesterskap, ingen klubb i Norge kan oppvise så mange mesterskap som oss!


Meritter totalt pr. 01.04.2020

(På seniornivå, i offisielle mesterskap)

Norgesmester: 51 ganger
Seriemester: 53 ganger
Kongepokalvinner: 43 ganger

Fotball, menn:
Norgesmesterskap og kongepokalvinner: 4
Seriemesterskap: 5

Ishockey, menn:
Norgesmesterskap og kongepokalvinner: 26
Seriemesterskap/eliteseriemesterskap: 30

Ishockey, damer:
Norgesmesterskap: 12
Kongepokalvinner: 11
Eliteseriemesterskap: 8

Rinkbandy, damer:
Norgesmesterskap: 4
Kongepokalvinner: 3
Seriemesterskap: 6

Amerikansk fotball:
Norgesmesterskap: 5
Inkl. før innlemmelse i VIF: 10
Seriemesterskap: 4
Inkl. før innlemmelse i VIF: 12

VIF ble organisert som allianseidrettslag i 1989, i første rekke som en følge av økonomisk uro i de største idrettene, i fotball og ishockey, noe som truet virksomheten i hele idrettsforeningen. I dag har hver klubb selvstendig ansvar for egen økonomi. Alle klubber som skal spille på lisens for Vålerenga, må være opptatt i foreningen, for tida er det 9 klubber.

Idrettsforeningen har i hovedsak disse hovedarbeidsområdene i dag:

  • Være fellesnevner for klubbene i allianseidrettslaget, verne om og bidra til samhold, kulturen og tradisjonene.
  • Bidra til at Vålerenga skal være blant de fremste breddeidrettsklubbene i Norge, både resultatmessig, mht bredden i aktivitetene, og medlemstall.
  • Overvåking av merkevaren og logoen. Holde orden på kontrakter og retningslinjer knyttet til bruken av dette. Bla. passe på fargevalg og godkjenne hjemme- og reservedrakter til alle klubbene og påtale all (kommersiell) bruk av vår logo som ikke er godkjent.
  • Bidra til felles uttrykk og kommunikasjon gjennom bla. felles internettportal og medlemsavis
  • Følge med på at våre grunnverdier for arbeidet holdes i hevd; frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettsaktivitet i Vålerenga skal bygge på idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet. Vi jobber for et idrettsmiljø uten vold og rasisme, og er nøytrale i politiske og religiøse spørsmål.
  • Tar vare på klubbens historie, bla. gjennom å lede og gjennomføre markering av jubileer (100 år i 2013), og ta vare på alt materiale av historisk interesse.
  • Vedta tildeling av hedersbevisninger (æresmedlemskap og fortjenestemedalje) og vedlikeholde regelverket rundt disse.
  • Ivareta eierinteressen og bevaringen av ”Brakka” – idrettsforeningens klubbhus og tilholdssted siden 1950-årene.

Stiftelsen av allianseidrettslaget:

Vålerengens IF - klubben som ble delt i tre

”Midt på 80-tallet gikk plutselig ikke folk på Vålerengens fotballkamper lenger. Men fortsatt brukte man penger. At tilskuerne ikke kom skyldtes været, VM i fotball, TV og OL. "Neste år blir det bedre", sa man. Men det ble det ikke. Nye ledere kom til. Men fortsatt brukte man like mye penger. Penger man ikke hadde. En dag var det slutt og Vålerengens Idrettsforening måtte møte i Oslo Skifterett. "Konkurs", krevet en kreditor brutalt. En ukjent støttespiller kom med en sjekk. Vålerengens I.F. ble reddet av gong-gongen da dommeren var i ferd med å telle klubben ut på knock-out.

Krisen var et faktum. Men i krisetider kommer ofte også kreative løsninger. Etter et mislykket mellomspill med et aksjeselskap, dukket ideen om tredeling (fisjon) opp igjen. Nå hadde publikum begynt å gå på ishockeykamper. Ishockey var blitt folkesport. Vålerengens Ishockeylag hadde begynt å tjene penger.

Håndballen har aldri verken brukt særlig mye penger, eller tjent særlig. Men den sportslige kvaliteten var også kommet inn her. Grunnlaget for fisjonen var skapt.

Etter et kort komite-arbeid, var inntillingen klar. Vålerengens Idrettsforening ble ribbet, men fikk beholde livet. Samtidig ble det født et tre-hodet troll: VIF Fotball, VIF Ishockey og VIF Håndball. Tre forskjellige klubber i samme familie, bygd på prinsipper om egen styrer, egen økonomi og egen sportslig satsing, men allikevel et forpliktende fellesskap. Vedtaket på generalforsamlingen 27. april 1989 var banebrytende i norsk idrettshistorie.”

(Utdrag fra Per A. Flod sin artikkel i Bladet Vål´enga nr 1- 1990.)

Vålerengens Idrettsforenings Formenn

1913 Thoralf Hansen

1913-14 Emil Larssen

1914-15 Ludvig Larsen

1915-16 Sverre Jørgensen

1916-18 Oscar Karlsen

1918 Eugen Larsen

1918-22 Oscar Larsen

1922-24 Nic. Syvertsen

1924-25 Kr. Tøgersen (Tøgard)

1925-26 Thorbjørn Johnsrud

1926-28 Ingvald Hansen

1928-29 Trygve Larsen

1929-31 Paul Berg

1931-33 Walther Thorstensen

1933-34 Trygve Larsen

1934-36 Erling Føyen

1936-38 Einar Øiseth

1938-39 Olav Udness

1939-46 William Winther

1946-47 Walther Thorstensen

1947-49 Erling Knudsen

1949-50 Walther Thorstensen

1950-52 Erling Knudsen

1952-54 Bjørn Aage Rasmussen

1954-56 Georg Hebæk

1956-64 Odd Skaug

1964-68 Elef Kyvåg

1968-73 Odd Skaug

1973-76 Elef Kyvåg

1976-79 Jan Hellerud

1979-83 Odd Skaug

1983-85 Bjørn Aage Rasmussen

1985-87 Arne Moen

1987-88 Svein Larsen

1988-90 Jan Hellerud

Vålerengens Idrettsforenings ledere

(Etter opprettelsen av Allianseidrettslaget)

1990-92 Odd Skaug

1992-93 Gunnar Alf Larsen

1993-98 Arne Eriksen

1998-02 Berit Knudsen

2002-04 Odd Skarheim

2004-09 Morten Grødahl

2009-15 Hanne Finstad

2015-17 Stein Morisse

2017- 21 Svein Larsen

2021 Dag Olavson


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift